Pågående Chargerbygge

Daniel Lindstedt Mar 29, 2015
0 4212

Bilsport Performance & Custom Motor Show 2014

Johan Eriksson är känd för sina extremt välbyggda bilar. Och det pågående projektet ser ut att om möjligt bli ännu bättre! Ett fantastiskt hantverk rakt igenom som lämnar få oberörda.

Du hittar Johans bil i SEAB:s monter B05:60.