Klubbanmälan – Custom Motor Show
Klubbanmälan

Klubbanmälan

Visa upp din klubbverksamhet för cirka 77.349* motorintresserade!

Att ställa ut sin klubb på Påskmässan är fördelaktigt ur många olika aspekter. Ytorna är däremot begränsade och ett urval för att få bästa mix på mässan görs.
Att stå som klubb på mässan kostar en liten avgift. Avgiften baseras på hur stor montern blir. Standardmåttet för en monter ligger på 32m2. Och kostar då 4000:-. Skulle montern vara större ökar kostnaden något. Lägre kostnad än 4000:- är däremot inte aktuellt.

* Genomsnittlig besökssiffra de senaste tio åren.

Utställande klubb:
Orginisationsnr/personnr:
Kontaktperson:
Adress till kontaktperson:

Postnummer:

Postort:

Land:

Telefon:

Mobil:

E-post klubben:

E-post kontaktperson:

Hemsida:

Övrig info
Information om monter
Vilka fordon kommer ni att placera i montern?
Hur kommer er monter att dekoreras? Försök skriva så utförligt som möjligt då detta ligger som grund vid uttagning till mässan. Länka gärna till bilder på fordonen.
Fakturaadress

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postort:
Fyll i koden till höger: